MELDKAMER

Sommige verzekeraars stellen verplicht dat een alarminstallatie moet worden aangesloten op een erkende meldkamer. Een groot deel van het groeiend aantal alarminstallaties in Nederland is aangesloten op de centrales van Security Monitoring Centre, daarmee is SMC marktleider. De SMC alarmcentrales in Tiel en Roermond zijn uitgerust met de meest moderne apparatuur. Deze geavanceerde systemen zijn dubbel uitgevoerd, het tweede apparaat fungeert als back-up. Voor uw veiligheid. De systemen voldoen aan de stringente eisen van het Ministerie van Justitie, het Nationaal Centrum voor Preventie, VEBON (beveiligingsbranche) en de politie. De technische infrastructuur van de SMC alarmcentrale kan ook alarmen uit technische installaties verwerken. Een technisch beheerder kan on-line de melding beoordelen en eventueel de installatie op test zetten. Onze professionele medewerkers zorgen er voor dat alle meldingen snel en efficiënt worden afgehandeld. Daar kunt u op vertrouwen. Als klant kunt u zelf bepalen welk actiepatroon gevolgd dient te worden bij een melding. U bepaalt zelf wat er afgehandeld dient te worden, en hoe. De feitelijke afhandeling kunt u aan SMC overlaten. Dat kan variëren van het in veiligheid brengen van huisdieren tot het laten herstellen van eventuele schade en/of het treffen van schadebeperkende maatregelen. U noemt het, SMC doet het voor u. Het standaard tarief om onze alarmcentrales aan te sluiten op meldkamer bedraagt € 215,00 exclusief BTW per jaar.