Bewaartermijn camerabeelden

Op veel plaatsen wordt voor de veiligheid van klanten, personeelsleden en het toezicht op objecten gewaakt
met videocamera’s. Voor camerabeelden geldt als richtsnoer een bewaartermijn van 24 uur. Indien in die
periode geen incidenten hebben plaatsgevonden, is er geen reden om de gemaakte opnamen langer te
bewaren. Deze zullen dan verwijderd moeten worden. Het komt voor dat een camera een bepaald incident
vastlegt, bijvoorbeeld een winkeldiefstal. Die beelden mogen dan bewaard worden tot het geconstateerde
incident is afgehandeld.

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om camerabeelden op openbare plaatsen, die in het kader van de
Gemeentewet worden opgenomen, 4 weken te bewaren. Deze termijn is bestemd voor beelden die geen
aanleiding geven tot nader onderzoek of specifiek opsporingsonderzoek. De bewaartermijn kan worden
verlengd als beelden van strafbare feiten zijn vastgelegd die gebruikt kunnen worden als bewijsmateriaal in
een strafprocedure.

Indien u meer wilt weten over cameratoezicht dan kunt u daarover meer lezen in het themadossier Cameratoezicht.